Gundelach Consult

Startside

Hvad kan vi?

Konsulentydelser

Identitet og branding

Identitet og synlighed er blevet mere betydende i dag, hvor udfordringerne med at rekruttere og holde på gode medarbejdere er blevet større, ligesom det er vanskeligt at trænge igennem med sine budskaber på et overkommunikeret marked. Gundelach Consult kan hjælpe med at etablere en klar profil, samt få denne implementeret internt og eksternt.

 

Strategisk udvikling og implementering

En klar og sammenhængende strategi, som både kan kommunikeres effektivt og giver afsæt for målbare operationelle udviklingstiltag, er oftest en stor udfordring for enhver ledelse med en travl hverdag. Gundelach Consult kan hjælpe med at etablere en sådan, herunder skabe klarhed i beslutningsgrundlaget.

 

 

Forandringsledelse og organisationsudvikling

Forandringsprojekter er i stigende grad en del af den organisatoriske virkelighed og hverdag. Derfor er en kompetent og velovervejet gennemførelse af forandringen afgørende for at opretholde og videreudvikle en velfungerende organisation. Gundelach Consult kan hjælpe med at øge paratheden til forandringer, samt afdække konkrete forbedringsmuligheder.

 

Lederudvikling og medarbejdertrivsel

Forandring er en del af hverdagen for mange ledere og evnen til at omstille, sætte nye mål og motivere er afgørende for at få succes med udviklingstiltag. Gundelach Consult kan hjælpe til med afklaring af, hvordan ledergruppen skal agere i deres rolle, og støtte med identifikationen af konkrete handlinger.

 

 

 

Videndeling i praksis / Knowledge Management

En grundlæggende forståelse for hvad viden er og hvordan den bringes i anvendelse, sammenholdt med en afklaring af hvad organisationen ønsker at opnå gennem fokus på videndeling, er afgørende elementer for at få videndeling til at fungere i praksis. Gundelach Consult kan hjælpe med denne afklaring og med at få identificeret konkrete videndelingsinitiativer.

 

IT indkøb / understøttelse af arbejdsgange

De intentioner der var tiltænkt med nye IT-systemer bliver ikke altid indfriet og væsentlige dele af funktionaliteten kommer ikke i anvendelse. Gundelach Consult kan hjælpe med at forberede et IT indkøb, hvor afsættet er de arbejdsgange systemet skal understøtte. Ligeledes kan vi bistå implementeringen af systemet, med fokus på funktionaliteten og på de mennesker der skal anvende systemet.

 

Projektledelse

Projekter er det centrale omdrejningspunkt for mange udviklingsaktiviteter og leverancer. Evnen til at gennemføre projekter er derfor centralt for mange virksomheder og organisationer. Gundelach Consult kan dels hjælpe med at skabe fundamentet for en projektorganisation, dels foretage evaluering af planlagte, igangværende og gennemførte projekter, og dels stille projektlederkompetencer til rådighed for konkrete projekter.

  Typiske ydelser

 

 • Branding strategi

 • Kernen for identiteten

 • Kommunikations-strategi

 • Formidling

 • E-læringsprogram

 • Værktøjskasse

 • Firmapræsentationer

 

 • Mission, vision, værdier og strategi

 • Fra strategi til operationel udvikling

 • Reorganisering

 • Salgsstrategi

 • HR strategi

 • IT strategi

 • Videndelingsstrategi

 • Foranderlig verden

 

 • Analyse af forandringsparathed

 • Arbejdsgangsanalyse

 

 

 

 

 

 

 

 • Helhedsorienteret ledelse

 • Værdibaseret ledelse

 • Business excellence

 • Karriereveje

 • Samspil i ledergruppen

 • Udviklingsforløb for ledere

 • Medarbejder-tilfredshedsanalyse

 

 • Afklaringsseminar – ”Hvad er videndeling?

 • ”Behovsafdækkende analyse

 • Videndelingsstrategi

 • Handlingsplan for videndelingsaktiviteter

 

 

 

 • Strategisk afklaring af IT-indkøb

 • Arbejdsgangsanalyse før kravspecifikation

 • Funktionel kravspecifikation

 • Udbudsproces

 • Leverandørstyring

 • Implementerings-støtte

 

 

 • Etablering af projektorganisation

 • Projektevaluering

 • Projektledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundelach Consult ● Poppelvej 5, Sørup, 3480 Fredensborg ● Tlf. 70 20 92 94 ● Copyright © 2007 Gundelach Consult

info@gundelach-consult.dkVilkår for brugSite map