Gundelach Consult

Startside
Op

Lederudvikling og medarbejdertrivsel

Forandring er en del af hverdagen for mange ledere og evnen til at omstille, sætte nye mål og motivere er afgørende for at få succes med udviklingstiltag.  Det stiller betydelige krav til de mennesker, som har valgt at være ledere.

Kompetencer

Vi anvender vores kompetencer inden for ledelsesudvikling til at hjælpe ledere med at lykkes til gavn for dem selv og deres virksomhed.

Ledelsesudviklingsopgaven består typisk i at inspirere en ledergruppe til afklaring af, hvordan de skal agere i deres rolle som ledere.

Nogle af de opgaver, vi arbejder med, drejer sig om at skabe helhedsorienteret ledelse, hvor afsættet for eksempel kan være værdibaseret ledelse og business excellence. Andre opgaver handler om karriereveje og samspillet mellem ledergrupper f.eks. linieledere og projektledere.  En tredje kategori af opgaver er rettet mod at designe udviklingsforløb til ledergruppen, lige fra mentoring over træning til supervision i forbindelse rolleskift.

Idealsituationen for lederudvikling er, hvis alle i ledergruppen er involveret, så effekten og den fælled referenceramme dækkes af hele organisationen. Imidlertid er det ikke altid muligt, hvorfor forløb for specifikke grupper eller enkeltpersoner kan være det rigtige på det givne tidspunkt. Topledelsens opbakning og erkendelse af, at lederne bør gøre noget andet end de plejer, er dog vigtigt.

 

 

     Som mulige redskaber for dialog og

     udviklingstiltag foretager vi

     tilfredshedsmålinger.

  • Lederevaluering

  • Medarbejdertilfredshed

  • Kundetilfredshed

     Resultaterne af disse målinger giver

     inspiration til indsatsområder, både i

     forhold til lederudviklingen,

     medarbejdertrivsel, kvalitet i ydelserne

     og generelle forbedringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater

Ledelsesudviklingsforløbet bør så vidt muligt integreres med det daglige ledelsesarbejde, så læring og inspirationen i forløbet hurtigt kan omsættes til konkret handling. Vi forsøger at holde ledelsesudviklingsforløbene op mod de strategiske og organisatoriske mål, ligesom evaluering og debat om hvordan ledelse bør udøves i netop denne organisation er styrende for, hvorledes udviklingsforløbet gennemføres. Endvidere anvender vi konkrete opgaver fra ledernes virkelige liv gennem inddragelse af cases og dilemmaer.

Lederudvikling og medarbejdertrivsel

 

 

 

 

Lederudvikling og medarbejdertrivsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundelach Consult ● Poppelvej 5, Sørup, 3480 Fredensborg ● Tlf. 70 20 92 94 ● Copyright © 2007 Gundelach Consult

info@gundelach-consult.dkVilkår for brugSite map