Gundelach Consult

Startside

Vilkår for brug

Information på denne web-site er kun tænkt som generel information. Informationerne er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Gundelach Consult giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af web-sitens indhold.

Gundelach Consult fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke denne web-site er forbundet.

Alle data og informationer er beskyttet af copyright og er sammen med varemærker og logo Gundelach Consults ejendom.

Brugere af websitet må på en midlertidig basis downloade og gemme en eller flere af siderne til brug for gennemlæsning. Alle andre anvendelser, reproduktion, permanent lagring eller videredistribution af indhold fra websitet er forbudt uden forudgående skriftlig godkendelse af Gundelach Consult.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Gundelach Consult om denne web-site bliver Gundelach Consults ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Gundelach Consult er under ingen omstændigheder er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne erklæring skal fortolkes i henhold til dansk lov og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundelach Consult ● Poppelvej 5, Sørup, 3480 Fredensborg ● Tlf. 70 20 92 94 ● Copyright © 2007 Gundelach Consult

info@gundelach-consult.dkVilkår for brugSite map